logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
   minus Informacja o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
   minus OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susza w obrębie geodezyjnym Susz-4
   minus Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2022 roku
   minus Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Emilianowo - Róża dotyczące zmiany określenia rodzaju miejscowości Emilianowo - Róża (część wsi Emilianowo)
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2021
   plus Archiwum ogłoszeń
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Ogłoszenia i informacje

Spis dokumentów:
1. ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
2. Informacje o udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku
Wykazy: umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty oraz pomocy publicznej w 2020 roku.
3. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
4. Informacja o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Zgodnie z Decyzją Nr GD.RZT.70.328.14.2021/D.KR z dnia 13 września 2021 roku, Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie odnośnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ś
5. OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susza w obrębie geodezyjnym Susz-4
dot. ul. Koszarowej i ul. Dworcowej oraz w rejonie ul. Prabuckiej i ul. Wiejskiej
6. Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
W sprawie w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
7. Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2022 roku
Ogłoszenie o podstawowej dotacji - statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym.
8. Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Emilianowo - Róża dotyczące zmiany określenia rodzaju miejscowości Emilianowo - Róża (część wsi Emilianowo)
9. Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2021
10. Archiwum ogłoszeń

Ilość odwiedzin: 165838
Nazwa dokumentu: Aktualności - nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-10-14 14:46:36
Data udostępnienia informacji: 2005-10-14 14:46:36
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-26 14:34:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner