logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Opłata skarbowa
   plus Ewidencja ludności
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Pod internetowym adresem  http://cu.warmia.mazury.pl  zostaje uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych
Doręczanie korespondencji w formie elektronicznej przez portal internetowy Cyfrowy Urząd (CU)
Cyfrowy Urząd to portal internetowy, którego przeznaczeniem jest zdalna obsługa interesantów w zakresie:
- przesyłania nowych pism w formie Elektronicznych Wniosków,
- śledzenia toku postępowania zarejestrowanej sprawy od momentu złożenia pisma do momentu otrzymania decyzji.
Do Urzędu można złożyć wniosek za pomocą portalu internetowego pod adresem www.cu.warmia.mazury.pl za pomocą formularzy elektronicznych.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzone:
-  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym 
- uznanym za równoważny podpisowi elektronicznemu certyfikatem.
System umożliwia na bieżąco sprawdzanie stanu zarejestrowanej sprawy. Ta funkcja systemu dostępna jest po założeniu konta osoby fizycznej lub prawnej na portalu www.cu.warmia.mazury.pl

Nazwa dokumentu: Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2010-01-02 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-01-16 12:21:04
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-18 09:26:40

Wersja do wydruku...

corner   corner