logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      minus 2005
         minus Uchwała RM Nr XXIV/148/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/150/2005 z 10 marca 2005r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/151/2005 z 10 marca 2005r.
         minus Uchwała RM Nr XXIV/152/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
         minus Uchwała RM Nr XXV/156/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/157/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/158/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/159/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/161/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/162/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/163/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/164/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/165/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         minus Uchwała RM Nr XXV/166/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr 5
do protokółu nr XXV/2005
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXV/156/2005
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz z tego tytułu.

   Na podstawie podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 , Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271 i  Nr 214 poz.1806 , z 2003r.Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r.Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. z 2003r.Dz.U.Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz.874 , z 2004r.Nr 19 poz.177,Nr 93 poz.890,Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz.1264, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703))  uchwala się , co następuje:

 § 1. Rada Miejska rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i biorąc pod uwagę wniosek Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz z tego tytułu.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 2366
Nazwa dokumentu: w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz z tego tytułu.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-05-13 15:59:54
Data udostępnienia informacji: 2005-05-13 15:59:54
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-13 16:10:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner