logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      minus 2017
         minus 2017-01-12 XIX sesja RM
         minus 2017-02-15 XX sesja RM
         minus 2017-03-30 XXI sesja RM
         minus 2017-06-07 XXII sesja RM
         minus 2017-07-11 XXIII sesja RM
         minus 2017-09-25 XXIV sesja RM
         minus 2017-11-30 XXV sesja RM
         minus 2017-12-21 XXVI sesja RM
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXV sesji RM Susz w dniu 30 listopada 2017:

 • Uchwała Nr XXV/259A/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXV/261/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXV/262/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonego na terenie miasta Susz.
 • Uchwała Nr XXV/263/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/247/2017 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Dąbrówce, Gmina Susz.
 • Uchwała Nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku mieszkalnego, położonej w Suszu przy ul. Leśnej 9a.
 • Uchwała Nr XXV/265/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz. 
 • Uchwała Nr XXV/268/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz. 
 • Uchwała Nr XXV/269/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz. 
 • Uchwała Nr XXV/270/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
 • Uchwała Nr XXV/271/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
 • Uchwała Nr XXV/272/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXV/273/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 r. 
 • Uchwała Nr XXV/274/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki do pobrania: 2017-12-20 11:13:22 - Uchwała Nr XXV/259A/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (2.67 MB)
2017-12-20 11:13:39 - Uchwała Nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1004.57 kB)
2017-12-20 11:13:57 - Uchwała Nr XXV/261/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1.02 MB)
2017-12-20 11:14:19 - Uchwała Nr XXV/262/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonego na terenie miasta Susz. (540.12 kB)
2017-12-20 11:14:40 - Uchwała Nr XXV/263/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie zmiany uchwały nr XXII/247/2017 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie ni (267.36 kB)
2017-12-20 11:15:28 - Uchwała Nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku mie (614.84 kB)
2017-12-20 11:15:49 - Uchwała Nr XXV/265/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada o zmianie uchwały nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, roln (284.49 kB)
2017-12-20 11:16:17 - Uchwała Nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczn (507.22 kB)
2017-12-20 11:16:36 - Uchwała Nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie S (268.35 kB)
2017-12-20 11:17:05 - Uchwała Nr XXV/268/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczn (243.35 kB)
2017-12-20 11:17:31 - Uchwała Nr XXV/269/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczn (241.95 kB)
2017-12-20 11:18:00 - Uchwała Nr XXV/270/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. (1.48 MB)
2017-12-20 11:18:33 - Uchwała Nr XXV/271/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 usta (4.88 MB)
2017-12-20 11:19:15 - Uchwała Nr XXV/272/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (4.49 MB)
2017-12-20 11:19:47 - Uchwała Nr XXV/273/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 r. (1.29 MB)
2017-12-20 11:20:19 - Uchwała Nr XXV/274/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz oraz miejscowych planów zag (8.69 MB)

Ilość odwiedzin: 449
Nazwa dokumentu: 2017-11-30 XXV sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-20 11:22:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner