logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
   minus Obwieszczenie w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia
   minus Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu skan obwieszczenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczącego wydania decyzji zmieniającej nr 19/17 z dnia 22.09.2017 r. , znak: IGR-II.7820.1.16.2013 zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 maja 2014 r. , znak: IGR.II.7820.1.16.2013 (dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa-Susz wraz z miastem Susz, w zakresie wykonania ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym).

                                                Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
                                                Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
                                                Geodezji i Rolnictwa
                                                Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
                                                Zbigniew Pazerski

Ilość odwiedzin: 317
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Skrócony opis: IGR-II.7820.1.20.2017 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 22.09.2017 r.
Osoba, która wytworzyła informację: UW Olsztyn - Zbigniew Pazerski
Osoba, która odpowiada za treść: UW Olsztyn - Zbigniew Pazerski
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-09-22 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2017-10-04 14:42:36
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-04 14:49:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner