logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
   minus Obwieszczenie w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia
   minus Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      minus Obwieszczenia 2017
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
         minus Protokół z rozprawy administracyjnej
         minus Obwieszczenie o zmianie nazwy przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajduje się treść dot.:

  • Zawiadomienia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
    „Budowie obory o obsadzie do 71,5 DJP, rozbudowa istniejącej płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na gnojówkę oraz zbiornika na ścieki socjalne o poj. 9,5 m3, działka ewid. nr 147 w miejscowości Różnowo, gmina Susz, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.”
    oraz o wydanym postanowieniu z dnia 11.09.2017r. znak GOŚ.II.6220.2.2017 w którym, Burmistrz Susza odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

Załączniki do pobrania: 2017-09-11 14:42:18 - Obwieszczenie GOS-II-6220-2-2017 (PDF) (285.29 kB)

Ilość odwiedzin: 319
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
Skrócony opis: GOŚ.II.6220.2.2017 - dot. przedsięwzięcia: Budowa obory o obsadzie do 71,5 DJP, rozbudowa ... w m. Różnowo, gmina Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: GOŚ.II - Aleksandra Skolimowska
Osoba, która odpowiada za treść: GOŚ.II - Aleksandra Skolimowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-09-11 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2017-09-11 14:29:58
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-08 15:28:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner