logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      minus 2017
         minus 2017-01-12 XIX sesja RM
         minus 2017-02-15 XX sesja RM
         minus 2017-03-30 XXI sesja RM
         minus 2017-06-07 XXII sesja RM
         minus 2017-07-11 XXIII sesja RM
         minus 2017-09-25 XXIV sesja RM
         minus 2017-11-30 XXV sesja RM
         minus 2017-12-21 XXVI sesja RM
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXII sesji RM Susz w dniu 7 czerwca 2017:

 • Uchwała Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.    
 • Uchwała Nr XXII/233/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2016 rok.
 • Uchwała Nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 r.
 • Uchwała Nr XXII/236/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz - Bronowo I etap - wykup gruntów".
 • Uchwała Nr XXII/237/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 zmieniająca uchwałę Nr XIX/204/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 stycznia 2017 w sprawie udzielenia dotacji Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie.       
 • Uchwała Nr XXII/238/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji cellowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Uchwała Nr XXII/239/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie opłaty targowej.
 • Uchwała Nr XXII/240/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/220/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • Uchwała Nr XXII/241/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012r.w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
 • Uchwała Nr XXII/242/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz .
 • Uchwała Nr XXII/243/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2017 przez Gminę Susz zadania pt.”Asystent rodziny” dofinansowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Uchwała Nr XXII/244/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXII/245/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na  obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXII/246/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXII/247/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrówce, gmina Susz.
 • Uchwała Nr XXII/248/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. planu aglomeracji Susz.

Załączniki do pobrania: 2017-06-13 13:51:55 - Uchwała Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. (267.48 kB)
2017-06-13 13:55:05 - Uchwała Nr XXII/233/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2016 rok. (3.36 MB)
2017-06-13 13:55:33 - Uchwała Nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (3.78 MB)
2017-06-13 13:56:06 - Uchwała Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 r. (1.40 MB)
2017-06-13 13:56:35 - Uchwała Nr XXII/236/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżki pie (298.44 kB)
2017-06-13 13:56:59 - Uchwała Nr XXII/237/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 zmieniająca uchwałę Nr XIX/204/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 stycznia 2017 w sprawie udzielenia dotacji Gminie Miejskiej I (292.98 kB)
2017-06-13 13:57:33 - Uchwała Nr XXII/238/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji cellowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie (335.88 kB)
2017-06-13 13:57:57 - Uchwała Nr XXII/239/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie opłaty targowej. (373.09 kB)
2017-06-13 13:58:25 - Uchwała Nr XXII/240/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/220/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawow (1.14 MB)
2017-06-13 13:58:53 - Uchwała Nr XXII/241/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012r.w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymi (362.78 kB)
2017-06-13 13:59:24 - Uchwała Nr XXII/242/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz. (550.00 kB)
2017-06-13 13:59:52 - Uchwała Nr XXII/243/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2017 przez Gminę Susz zadania pt.”Asystent rodziny” dofinansowanego w ramach Programu asy (231.05 kB)
2017-06-13 14:00:19 - Uchwała Nr XXII/244/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (926.84 kB)
2017-06-13 14:00:52 - Uchwała Nr XXII/245/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (670.44 kB)
2017-06-13 14:01:35 - Uchwała Nr XXII/246/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (2.37 MB)
2017-06-13 14:02:01 - Uchwała Nr XXII/247/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrówce, gmina Susz. (783.58 kB)
2017-06-13 14:02:34 - Uchwała Nr XXII/248/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. planu aglomeracji Susz. (5.70 MB)

Ilość odwiedzin: 749
Nazwa dokumentu: 2017-06-07 XXII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-06-07 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2017-06-13 13:48:20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-13 14:03:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner