logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2017 ZAM.PUBL.
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe II
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus II przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
      plus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu” Nr zamówienia: RLZP.I.271.8.2017.
  • SIWZ do ogłoszenia jw.
  • STWIORB
  • Przedmiary robót
  • Dokumentacja projektowa (części 1-3) (ZIP)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ
  • Załącznik nr 1 do informacji o zmianie -przedmiar - BRANŻA BUDOWLANA 10.05.2017.
  • Załącznik nr 2 do informacji o zmianie - Projekt Zagospodarowania terenu - 10.05.2017.
  • Załącznik nr 3 do informacji o zmianie - Parametry materiałów użytych w projekcie aranżacji wnętrz budynku scenicznego w Suszu.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej SOK w Suszu.
 • Informacja z otwarcia ofert.
 • Zawiadomienie o wyborze oferty i o unieważnieniu postępowania.

Załączniki do pobrania: 2017-04-28 13:52:52 - Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbiórka budynków oraz budowa budynku scenicznego (DOC) (122.50 kB)
2017-04-28 13:53:18 - SIWZ - Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego ... (DOC) (563.00 kB)
2017-04-28 13:53:46 - Przedmiary robót (ZIP) (1.68 MB)
2017-04-28 13:54:34 - Dokumentacja projektowa (cz.1) (20.03 MB)
2017-04-28 13:55:13 - Dokumentacja projektowa (cz.2) (20.10 MB)
2017-04-28 13:55:42 - Dokumentacja projektowa (cz.3) (13.67 MB)
2017-04-28 13:57:16 - STWiORB (ZIP) (1.81 MB)
2017-05-10 15:07:52 - Informacja o zmianie treści SIWZ - Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu (DO (0.00 B)
2017-05-10 15:08:28 - Załącznik nr 1 do informacji o zmianie -przedmiar - BRANŻA BUDOWLANA 10.05.2017 (PDF) (690.20 kB)
2017-05-10 15:08:47 - Załącznik nr 2 do informacji o zmianie - Projekt Zagospodarowania terenu - 10.05.2017 (PDF) (2.97 MB)
2017-05-10 15:09:09 - Załącznik nr 3 do informacji o zmianie - Parametry materiałów użytych w projekcie aranżacji wnętrz budynku scenicznego w Suszu (PDF) (2.87 MB)
2017-05-10 15:09:31 - Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej SOK w Suszu (DOC) (25.00 kB)
2017-05-19 07:47:07 - Informacja z otwarcia ofert - Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dosposowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu (DOC) (44.50 kB)
2017-05-22 11:00:34 - Zawiadomienie o wyborze oferty i o unieważnieniu postępowania - Budynek sceniczny w Suszu (DOC) (47.00 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: RLZP.I.271.8.2017 - Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu.
Osoba, która wytworzyła informację: RLZP.I - Katarzyna Lenckowska
Osoba, która odpowiada za treść: RLZP.I - Katarzyna Lenckowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 13:30:00
Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 13:48:05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-22 11:00:55

Wersja do wydruku...

corner   corner