logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      minus 2017
         minus 2017-01-12 XIX sesja RM
         minus 2017-02-15 XX sesja RM
         minus 2017-03-30 XXI sesja RM
         minus 2017-06-07 XXII sesja RM
         minus 2017-07-11 XXIII sesja RM
         minus 2017-09-25 XXIV sesja RM
         minus 2017-11-30 XXV sesja RM
         minus 2017-12-21 XXVI sesja RM
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do za?atwienia
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXI sesji RM Susz w dniu 30 marca 2017:

 • Uchwała Nr XXI/217/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXI/218/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 rok
 • Uchwała Nr XXI/219/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1277 gr.woj.)Grodziec)- Jawty Wielkie-Susz na odcinku Jawty Wielkie-Jawty Małe (ok.800 mb) oraz na odcinku w m.Nipkowie”.
 • Uchwała Nr XXI/220/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • Uchwała Nr XXI/221/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/146/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012r.w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
 • Uchwała Nr XXI/222/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Susz na realizację w okresie od dnia 1 maja 2017r.do dnia 31 lipca 2019r., projektu „Rodzinna Przystań w gminach Susz i Zalewo”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 • Uchwała Nr XXI/223/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 • Uchwała Nr XXI/224/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXI/225/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXI/226/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
 • Uchwała Nr XXI/227/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Susz, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 
 • Uchwała Nr XXI/228/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele p.w. M. Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu oraz p.w. Świętej Rodziny w Bałoszycach.
 • Uchwała Nr XXI/229/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonego na terenie miasta Susz.
 • Uchwała Nr XXI/230/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych na terenie Gminy Susz prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
 • Uchwała Nr XXI/231/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2017r.

Załączniki do pobrania: 2017-04-12 14:47:03 - Uchwała Nr XXI/217/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (3.96 MB)
2017-04-12 14:47:28 - Uchwała Nr XXI/218/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 rok (1.31 MB)
2017-04-12 14:48:09 - Uchwała Nr XXI/219/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn.”Przebudowa drogi powiatowej n (155.87 kB)
2017-04-12 14:48:36 - Uchwała Nr XXI/220/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. (595.04 kB)
2017-04-12 14:49:12 - Uchwała Nr XXI/221/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/146/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012r.w sprawie tygodniowego obowiązkowego wym (235.38 kB)
2017-04-12 14:49:59 - Uchwała Nr XXI/222/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Susz na realizację w okresie od dnia 1 maja 2017r.do dnia 31 lipca 2019r., pr (169.18 kB)
2017-04-12 14:50:26 - Uchwała Nr XXI/223/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (210.00 kB)
2017-04-12 14:51:00 - Uchwała Nr XXI/224/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz. (1.12 MB)
2017-04-12 14:51:38 - Uchwała Nr XXI/225/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz. (1.19 MB)
2017-04-12 14:52:09 - Uchwała Nr XXI/226/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz. (595.12 kB)
2017-04-12 14:52:35 - Uchwała Nr XXI/227/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należ (576.63 kB)
2017-04-12 14:53:06 - Uchwała Nr XXI/228/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele p.w. M. (263.64 kB)
2017-04-12 14:53:38 - Uchwała Nr XXI/229/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonego na terenie miasta Sus (137.29 kB)
2017-04-12 14:54:03 - Uchwała Nr XXI/230/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz (432.35 kB)
2017-04-12 14:54:27 - Uchwała Nr XXI/231/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2017r. (752.87 kB)

Ilość odwiedzin: 1068
Nazwa dokumentu: 2017-03-30 XXI sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 14:41:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-12 14:56:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner