logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      minus 2016
         minus 2016-02-11 XII sesja RM
         minus 2016-03-31 XIII sesja RM
         minus 2016-04-26 XIV sesja RM
         minus 2016-06-16 XV sesja RM
         minus 2016-09-08 XVI sesja RM
         minus 2016-11-24 XVII sesja RM
         minus 2016-12-28 XVIII sesja RM
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej w Suszu (URM) podjęte na XVII sesji RM w dniu 24 listopada 2016r.:

 • Uchwała Nr XVII/179/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XVII/180/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016 rok
 • Uchwała Nr XVII/181/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XVII/182/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XVII/183/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
 • Uchwała Nr XVII/184/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Uchwała Nr XVII/185/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XVII/186/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o uznanie grupy drzew za pomnik przyrody.
 • Uchwała Nr XVII/187/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016r.w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Uchwała Nr XVII/188/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XVII/189/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XVII/190/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Jawtach Wielkich, gmina Susz stanowiącego drogę gruntową.
 • Uchwała Nr XVII/191/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Dąbrówce, gmina Susz.
 • Uchwała Nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Huta, gmina Susz.
 • Uchwała Nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Susz.
 • Uchwała Nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2016.
 • Uchwała Nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Suszu Nr XLVII/298/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych  zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz  wysokości nagród pieniężnych za osiągniecia wysokich wyników w krajowym  współzawodnictwie sportowym.
   

Załączniki do pobrania: 2016-12-02 11:54:39 - Uchwała Nr XVII/179/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (2.28 MB)
2016-12-02 11:55:48 - Uchwała Nr XVII/180/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016 rok (1.26 MB)
2016-12-02 11:57:10 - Uchwała Nr XVII/181/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (261.84 kB)
2016-12-02 11:57:32 - Uchwała Nr XVII/182/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (448.49 kB)
2016-12-02 12:04:28 - Uchwała Nr XVII/183/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej. (195.88 kB)
2016-12-02 12:05:11 - Uchwała Nr XVII/184/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (779.99 kB)
2016-12-02 12:06:37 - Uchwała Nr XVII/185/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ar (3.06 MB)
2016-12-02 12:07:15 - Uchwała Nr XVII/186/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o uznanie grupy drzew za pomnik przyrody. (108.07 kB)
2016-12-02 12:07:47 - Uchwała Nr XVII/187/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 (131.80 kB)
2016-12-02 12:08:15 - Uchwała Nr XVII/188/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (585.39 kB)
2016-12-02 12:08:36 - Uchwała Nr XVII/189/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność (330.80 kB)
2016-12-02 12:09:01 - Uchwała Nr XVII/190/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Jawtach Wielkich, gmina Susz stan (318.13 kB)
2016-12-02 12:09:34 - Uchwała Nr XVII/191/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Dąbrówce, gmina Susz. (313.43 kB)
2016-12-02 12:10:02 - Uchwała Nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Huta, gmina Susz. (276.33 kB)
2016-12-02 12:10:27 - Uchwała Nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gm (135.93 kB)
2016-12-02 12:10:59 - Uchwała Nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2016. (182.10 kB)
2016-12-02 12:11:28 - Uchwała Nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Suszu Nr XLVII/298/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie (151.22 kB)

Ilość odwiedzin: 802
Nazwa dokumentu: 2016-11-24 XVII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2016-11-24 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 12:11:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner