logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      minus 2015
         minus 2015-01-15 III sesja RM
         minus 2015-03-05 IV sesja RM
         minus 2015-04-21 V sesja RM
         minus 2015-06-08 VI sesja RM
         minus 2015-06-25 VII sesja RM
         minus 2015-09-17 VIII sesja RM
         minus 2015-10-29 IX sesja RM
         minus 2015-11-26 X sesja RM
         minus 2015-12-17 XI sesja RM
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na IV sesji RM Susz w dniu 05.03.2015:

 • Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Susz.
 • Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w treści Statutu Związku Gmin "Jeziorak".
 • Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wysokosci ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Susz.
 • Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w formie komunalizacji gruntów stanowiących drogę.
 • Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
 • Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015 - 2024.
 • Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015 r.
 • Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława Czaplińskiego zam. w Kamieńcu, na działalność Burmistrza Susza.
   

Załączniki do pobrania: 2015-03-24 12:10:53 - Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Susz. (4.36 MB)
2015-03-24 12:11:15 - Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania śc (103.25 kB)
2015-03-24 12:11:36 - Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w treści Statutu Związku Gmin "Jeziorak". (295.71 kB)
2015-03-24 12:12:02 - Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wysokosci ekwiwalentu pieniężnego przysugujacego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz za udziała w dzi (129.79 kB)
2015-03-24 12:13:14 - Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w formie komunalizacji gruntów stanowiących drogę. (155.95 kB)
2015-03-24 12:13:41 - Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (1.04 MB)
2015-03-24 12:14:05 - Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015 - 2024. (2.09 MB)
2015-03-24 12:14:34 - Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015 r. (1.52 MB)
2015-03-24 12:14:52 - Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława Czaplińskiego zam. w Kamieńcu, na działalność Burmistrza Susza. (324.24 kB)

Ilość odwiedzin: 1532
Nazwa dokumentu: 2015-03-05 IV sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-03-05 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 12:06:34
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-24 12:15:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner