logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
         minus 2014-02-13 XXXIV sesja RM
         minus 2014-03-27 XXXV sesja RM
         minus 2014-05-13 XXXVI sesja RM
         minus 2014-06-12 XXXVII sesja RM
         minus 2014-07-03 XXXVIII sesja RM
         minus 2014-08-11 XXXIX sesja RM
         minus 2014-09-24 XL sesja RM
         minus 2014-10-29 XLI sesja RM
         minus 2014-11-28 I sesja RM
         minus 2014-12-18 II sesja RM
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XLI sesji RM Susz w dniu 29.10.2014 (PDF):

  • Uchwała Nr XLI/303/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  • Uchwała Nr XLI/304/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  • Uchwała Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014 -2024.
  • Uchwała Nr XLI/306/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2014 r.
  • Uchwała Nr XLI/307/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kisielice w zakresie dowozu Dzieci niepełnosprawnych z Gminy Susz do Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach – Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.
  • Uchwała Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przynależnych w ramach pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Ilość odwiedzin: 1573
Nazwa dokumentu: 2014-10-29 XLI sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2014-10-29 13:25:00
Data udostępnienia informacji: 2014-10-29 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-09 10:42:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner