logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
         minus 2014-02-13 XXXIV sesja RM
         minus 2014-03-27 XXXV sesja RM
         minus 2014-05-13 XXXVI sesja RM
         minus 2014-06-12 XXXVII sesja RM
         minus 2014-07-03 XXXVIII sesja RM
         minus 2014-08-11 XXXIX sesja RM
         minus 2014-09-24 XL sesja RM
         minus 2014-10-29 XLI sesja RM
         minus 2014-11-28 I sesja RM
         minus 2014-12-18 II sesja RM
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXXV sesji RM Susz w dniu 27.03.2014 (w załącznikach - pliki PDF): 

 • Uchwała Nr XXXV/259/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014-2024
 • Uchwała Nr XXXV/260/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2014 r.
 • Uchwała Nr XXXV/261/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Susz środków stanowiących fundusz sołecki
 • Uchwała Nr XXXV/262/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Iława na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa schroniska dla bezdomnych psów"
 • Uchwała Nr XXXV/263/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w z zakresie określonym w art. 4 ust. 1. pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała Nr XXXV/264/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Uchwała Nr XXXV/265/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz
 • Uchwała Nr XXXV/266/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z reternu Gminy Susz"
 • Uchwała Nr XXXV/267/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia sołectw Babięty Wielkie oraz Bałoszyce do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć ..."
 • Uchwała Nr XXXV/268/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Ssz do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego
 • Uchwała Nr XXXV/269/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz
 • Uchwała Nr XXXV/270/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów niezabudowanych, położonych w Suszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na drogę
 • Uchwała Nr XXXV/271/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr XXXV/272/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Iławskiego

Załączniki do pobrania: 2014-04-18 11:13:47 - Uchwała Nr XXXV/259/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014-2024 (2.14 MB)
2014-04-18 11:14:43 - Uchwała Nr XXXV/260/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2014 r. (1.29 MB)
2014-04-18 11:15:20 - Uchwała Nr XXXV/261/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrazenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Susz środków stanowiących fundusz sołecki (33.80 kB)
2014-04-18 11:15:41 - Uchwała Nr XXXV/262/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Iława na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa (43.13 kB)
2014-04-18 11:16:05 - Uchwała Nr XXXV/263/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w z za (47.73 kB)
2014-04-18 11:16:25 - Uchwała Nr XXXV/264/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaoptarzenia w wodę oraz zbiorowego odprowa (37.72 kB)
2014-04-18 11:17:04 - Uchwała Nr XXXV/265/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz (299.15 kB)
2014-04-18 11:20:27 - Uchwała Nr XXXV/266/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terernu Gminy Susz" (5.46 MB)
2014-04-18 11:24:06 - Uchwała Nr XXXV/267/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia sołectw Babięty Wielkie oraz Bałoszyce do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Wie (40.51 kB)
2014-04-18 11:24:37 - Uchwała Nr XXXV/268/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Ssz do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego (36.72 kB)
2014-04-18 11:25:05 - Uchwała Nr XXXV/269/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz (78.46 kB)
2014-04-18 11:25:30 - Uchwała Nr XXXV/270/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów niezabudowanych, położonych w Suszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na dr (56.91 kB)
2014-04-18 11:25:52 - Uchwała Nr XXXV/271/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia ink (54.30 kB)
2014-04-18 11:26:16 - Uchwała Nr XXXV/272/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Iławskiego (35.57 kB)

Ilość odwiedzin: 1883
Nazwa dokumentu: 2014-03-27 XXXV sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2014-03-27 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2014-04-18 11:07:01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-18 11:29:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner