logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      minus 2013
         minus 2013-01-17 XXV sesji RM
         minus 2013-02-28 XXVI sesji RM
         minus 2013-03-28 XXVII sesji RM
         minus 2013-04-18 XXVIII sesja RM Susz
         minus 2013-06-20 XXIX sesja RM Susz
         minus 2013-09-19 XXX sesja RM Susz
         minus 2013-10-29 XXXI sesja RM Susz
         minus 2013-11-21 XXXII sesja RM
         minus 2013-12-19 XXXIII sesja RM
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXXII sesji RM Susz w dniu 21.11.2013:

  • Uchwała Nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryvh mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".
  •  Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2013-2025.
  •  Uchwała Nr XXXII/237/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 rok.
  •  Uchwała Nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  •  Uchwała Nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie  zmiany statutu Miejsko  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.

Ilość odwiedzin: 1331
Nazwa dokumentu: 2013-11-21 XXXII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-11-21 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-12-13 12:49:32
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-13 13:06:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner