logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      minus 2013
         minus 2013-01-17 XXV sesji RM
         minus 2013-02-28 XXVI sesji RM
         minus 2013-03-28 XXVII sesji RM
         minus 2013-04-18 XXVIII sesja RM Susz
         minus 2013-06-20 XXIX sesja RM Susz
         minus 2013-09-19 XXX sesja RM Susz
         minus 2013-10-29 XXXI sesja RM Susz
         minus 2013-11-21 XXXII sesja RM
         minus 2013-12-19 XXXIII sesja RM
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXXI sesji RM Susz w dniu 29.10.2013:

  • Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Uchwała Nr XXXI/226/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
  • Uchwała Nr XXXI/227/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu
  • Uchwała Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  • Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego w 2014 roku
  • Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie pogrzebu
  • Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz
  • Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025
  • Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 rok
  • Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca URM XXVII/189/2009 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków …

Załączniki do pobrania: 2013-11-14 14:37:08 - Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (PDF) (111.54 kB)
2013-11-14 14:37:31 - Uchwała Nr XXXI/226/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 (PDF) (41.04 kB)
2013-11-14 14:37:55 - Uchwała Nr XXXI/227/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu (PDF) (220.20 kB)
2013-11-14 14:38:16 - Uchwała Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko (331.86 kB)
2013-11-14 14:39:00 - Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego w 2014 roku (PDF) (42.15 kB)
2013-11-14 14:39:39 - Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie pogrzebu (PDF) (94.00 kB)
2013-11-14 14:40:07 - Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz (PDF) (71.29 kB)
2013-11-14 14:40:45 - Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 (PDF) (1.35 MB)
2013-11-14 14:44:00 - Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 rok (PDF) (21.42 MB)
2013-11-14 14:44:27 - Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca URM XXVII/189/2009 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli ... (PDF) (81.94 kB)

Ilość odwiedzin: 1972
Nazwa dokumentu: 2013-10-29 XXXI sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-10-29 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-11-14 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-14 14:46:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner