logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      minus 2013
         minus 2013-01-17 XXV sesji RM
         minus 2013-02-28 XXVI sesji RM
         minus 2013-03-28 XXVII sesji RM
         minus 2013-04-18 XXVIII sesja RM Susz
         minus 2013-06-20 XXIX sesja RM Susz
         minus 2013-09-19 XXX sesja RM Susz
         minus 2013-10-29 XXXI sesja RM Susz
         minus 2013-11-21 XXXII sesja RM
         minus 2013-12-19 XXXIII sesja RM
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXVI sesji RM Susz w dniu 28.02.2013

 

  • Uchwała Nr XXVI/190/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
  • Uchwała Nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
  • Uchwała Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Susz środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok.
  • Uchwała Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych”.
  • Uchwała Nr XXVI/194/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
  • Uchwała Nr XXVI/195/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2013-2015.
  • Uchwała Nr XXVI/196/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Susz.
  • Uchwała Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnowy Wielkie na lata 2013-2020.
  • Uchwała Nr XXVI/198/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz.
  • Uchwała Nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie objęcia patronatem honorowym zawodów Susz Triathlon 2013.

 

Załączniki do pobrania: 2013-03-13 12:34:29 - URM w Suszu Nr XXVI/190/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. (37.43 kB)
2013-03-13 12:36:01 - URM w Suszu Nr XXVI/191/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospoda (44.56 kB)
2013-03-13 12:37:29 - URM w Suszu Nr XXVI/192/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Susz środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok. (40.50 kB)
2013-03-13 12:38:15 - URM w Suszu Nr XXVI/193/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Or (40.87 kB)
2013-03-13 12:39:26 - URM w Suszu Nr XXVI/194/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz. (4.69 MB)
2013-03-13 12:40:06 - URM w Suszu Nr XXVI/195/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2013-2015. (594.06 kB)
2013-03-13 12:41:09 - URM w Suszu Nr XXVI/196/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Susz. (40.81 kB)
2013-03-13 12:42:05 - URM w Suszu Nr XXVI/197/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnowy Wielkie na lata 2013-2020. (2.14 MB)
2013-03-13 12:42:50 - URM w Suszu Nr XXVI/198/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz. (282.72 kB)
2013-03-13 12:43:30 - URM w Suszu Nr XXVI/199/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie objęcia patronatem honorowym zawodów Susz Triathlon 2013. (28.81 kB)

Ilość odwiedzin: 2288
Nazwa dokumentu: 2013-02-28 XXVI sesji RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-03-13 12:31:38
Data udostępnienia informacji: 2013-03-13 12:31:38
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-13 12:48:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner