logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      minus 2012
         minus 2012-02-08 XIII sesji RM
         minus 2012-02-29 XIV sesji RM
         minus 2012-04-03 XV sesji RM
         minus 2012-05-17 XVI sesji RM
         minus 2012-05-24 XVII sesji RM
         minus 2012-06-21 XVIII sesji RM
         minus 2012-08-14 XIX sesji RM
         minus 2012-09-05 XX sesji RM
         minus 2012-10-25 XXI sesji RM
         minus 2012-11-27 XXII sesji RM
         minus 2012-12-20 XXIII sesji RM
         minus 2012-12-28 XXIV sesji RM
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXI sesji RM Susz w dniu 25.10.2012:

 • URM w Suszu Nr XXI/152/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
 • URM w Suszu Nr XXI/153/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 • URM w Suszu Nr XXI/154/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie odbierania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 • URM w Suszu Nr XXI/155/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 • URM w Suszu Nr XXI/156/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 • URM w Suszu Nr XXI/157/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 • URM w Suszu Nr XXI/158/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Susz
 • URM w Suszu Nr XXI/159/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
 • URM w Suszu Nr XXI/160/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Susz
 • URM w Suszu Nr XXI/161/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. św, Antoniego z Padwy w Suszu przy ul. Kościelnej 6
 • URM w Suszu Nr XXI/162/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024
 • URM w Suszu Nr XXI/163/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie zmiany budżetu gminy Susz na 2012 rok
 • URM w Suszu Nr XXI/164/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie podziału Gminy Susz na okręgi wyborcze.
 • URM w Suszu Nr XXI/165/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz

 

Załączniki do pobrania: 2012-11-09 08:17:34 - URM w Suszu Nr XXI/152/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 (PDF) (221.97 kB)
2012-11-09 08:18:09 - URM w Suszu Nr XXI/153/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (PDF) (998.32 kB)
2012-11-09 08:19:13 - URM w Suszu Nr XXI/154/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie odbierania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy a powstają odpady komunalne (PDF) (92.66 kB)
2012-11-09 08:23:38 - URM w Suszu Nr XXI/155/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (194.15 kB)
2012-11-09 08:24:31 - URM w Suszu Nr XXI/156/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i (99.25 kB)
2012-11-09 08:25:10 - URM w Suszu Nr XXI/157/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płat (139.51 kB)
2012-11-09 08:25:48 - URM w Suszu Nr XXI/158/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Susz (PDF) (92.15 kB)
2012-11-09 08:26:39 - URM w Suszu Nr XXI/159/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej (PDF) (104.71 kB)
2012-11-09 08:27:14 - URM w Suszu Nr XXI/160/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Susz (PDF) (444.28 kB)
2012-11-09 08:27:47 - URM w Suszu Nr XXI/161/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. św, Antonie (241.88 kB)
2012-11-09 08:47:13 - URM w Suszu Nr XXI/162/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024 (PDF) (2.07 MB)
2012-11-09 08:51:37 - URM w Suszu Nr XXI/163/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie zmiany budżetu gminy Susz na 2012 rok (PDF) (18.07 MB)
2012-11-09 08:39:32 - URM w Suszu Nr XXI/164/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie podziału Gminy Susz na okręgi wyborcze (PDF) (290.95 kB)
2012-11-09 08:54:31 - URM w Suszu Nr XXI/165/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz (PDF) (15.71 MB)

Ilość odwiedzin: 2512
Nazwa dokumentu: 2012-10-25 XXI sesji RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08 14:47:14
Data udostępnienia informacji: 2012-11-09 08:50:14
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-09 08:55:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner