logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      minus 2012
         minus 2012-02-08 XIII sesji RM
         minus 2012-02-29 XIV sesji RM
         minus 2012-04-03 XV sesji RM
         minus 2012-05-17 XVI sesji RM
         minus 2012-05-24 XVII sesji RM
         minus 2012-06-21 XVIII sesji RM
         minus 2012-08-14 XIX sesji RM
         minus 2012-09-05 XX sesji RM
         minus 2012-10-25 XXI sesji RM
         minus 2012-11-27 XXII sesji RM
         minus 2012-12-20 XXIII sesji RM
         minus 2012-12-28 XXIV sesji RM
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:
 

  • Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2012-2016
  • Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r.
  • Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024
  • Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacani dodatku mieszkaniowego.
  • Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
  • Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Asystent rodziny 2012” dofinansowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.
  • Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń dla uczniów.
  • Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.
     

W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Załączniki do pobrania: 2012-08-29 17:26:46 - URM w Suszu Nr XIX/142/2012 z dnia 14.08.12 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2012-2016 (12.36 MB)
2012-08-31 13:02:53 - URM w Suszu Nr XIX/143/2012 z dnia 14.08.12 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r. (18.18 MB)
2012-08-31 13:03:26 - URM w Suszu Nr XIX/144/2012 z dnia 14.08.12 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024 (654.88 kB)
2012-08-31 13:05:04 - URM w Suszu Nr XIX/145/2012 z dnia 14.08.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania (129.51 kB)
2012-08-31 13:05:33 - URM w Suszu Nr XIX/146/2012 z dnia 14.08.12 r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńc (98.17 kB)
2012-08-31 13:06:01 - URM w Suszu Nr XIX/147/2012 z dnia 14.08.12 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Asystent rodziny 2012” dofinansowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy (19.25 kB)
2012-08-31 13:06:33 - URM w Suszu Nr XIX/148/2012 z dnia 14.08.12 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń dla uczniów. (24.12 kB)
2012-08-31 13:07:02 - URM w Suszu Nr XIX/149/2012 z dnia 14.08.12 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu. (35.43 kB)

Ilość odwiedzin: 2388
Nazwa dokumentu: 2012-08-14 XIX sesji RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-08-29 15:11:49
Data udostępnienia informacji: 2012-08-29 15:11:49
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-31 13:07:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner