logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      minus 2012
         minus 2012-02-08 XIII sesji RM
         minus 2012-02-29 XIV sesji RM
         minus 2012-04-03 XV sesji RM
         minus 2012-05-17 XVI sesji RM
         minus 2012-05-24 XVII sesji RM
         minus 2012-06-21 XVIII sesji RM
         minus 2012-08-14 XIX sesji RM
         minus 2012-09-05 XX sesji RM
         minus 2012-10-25 XXI sesji RM
         minus 2012-11-27 XXII sesji RM
         minus 2012-12-20 XXIII sesji RM
         minus 2012-12-28 XXIV sesji RM
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  •  Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
  • Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 r.
  • Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suszu.
  • Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r.
  • Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024.
  • Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
  • Uchwała Nr XVIII/140/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody nawydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Susz.
  • Uchwała Nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „,My się byków nie boimy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał podjętych na sesji
    w formacie PDF (Adobe Acrobat)
 

 

Załączniki do pobrania: 2012-07-03 12:51:46 - URM w Suszu Nr XVIII/134/2012 z dnia 21.06.12 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. (9.69 MB)
2012-07-03 12:55:49 - URM w Suszu Nr XVIII/135/2012 z dnia 21.06.12 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 r. (578.89 kB)
2012-07-03 10:57:00 - URM w Suszu Nr XVIII/136/2012 z dnia 21.06.12 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suszu. (182.51 kB)
2012-07-03 10:59:48 - URM w Suszu Nr XVIII/137/2012 z dnia 21.06.12 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r. (16.55 MB)
2012-07-03 11:01:35 - URM w Suszu Nr XVIII/138/2012 z dnia 21.06.12 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024. (599.73 kB)
2012-07-03 11:02:45 - URM w Suszu Nr XVIII/139/2012 z dnia 21.06.12 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz try (1.36 MB)
2012-07-03 11:03:23 - URM w Suszu Nr XVIII/140/2012 z dnia 21.06.12 r. w sprawie wyrażenia zgody nawydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Susz (81.70 kB)
2012-07-03 11:04:08 - URM w Suszu Nr XVIII/141/2012 z dnia 21.06.12 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „,My się byków nie boimy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundus (41.87 kB)

Ilość odwiedzin: 2364
Nazwa dokumentu: 2012-06-21 XVIII sesji RM
Skrócony opis: Uchwały podjęte na XVIII sesji RM Susz w dniu 21.06.2012
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03 10:47:44
Data udostępnienia informacji: 2012-07-03 10:47:44
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 12:56:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner