logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      minus 2012
         minus 2012-02-08 XIII sesji RM
         minus 2012-02-29 XIV sesji RM
         minus 2012-04-03 XV sesji RM
         minus 2012-05-17 XVI sesji RM
         minus 2012-05-24 XVII sesji RM
         minus 2012-06-21 XVIII sesji RM
         minus 2012-08-14 XIX sesji RM
         minus 2012-09-05 XX sesji RM
         minus 2012-10-25 XXI sesji RM
         minus 2012-11-27 XXII sesji RM
         minus 2012-12-20 XXIII sesji RM
         minus 2012-12-28 XXIV sesji RM
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

 

  • Uchwała Nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
  • Uchwała Nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r.
  • Uchwała Nr XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024
  • Uchwała Nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Susz środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok.
  • Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/192/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Bałoszyce gmina Susz
  • Uchwała Nr XIV/119/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz w obrębie geodezyjnym : Bałoszyce, Jawty Wielkie, Jawty Małe, Wiśniówek, Żakowice, Wądoły, Krzywiec, Jakubowo Kisielickie.
  • Uchwała Nr XIV/120/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” 
  • Uchwała Nr XIV/121/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektu budowy chodnika w m. Lubnowy Małe, Gmina Susz.
  • Uchwała Nr XIV/122/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy.

  

W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
  w formacie PDF (Adobe Acrobat)
 
 

Załączniki do pobrania: 2012-03-16 15:30:45 - URM w Suszu Nr XIV/114/2012 z dnia 29.02.12 r. w sprawie zasad przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. (27.50 kB)
2012-03-16 15:32:55 - URM w Suszu Nr XIV/115/2012 z dnia 29.02.12 r. 115. Uchwała Nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r. (16.19 MB)
2012-03-16 15:34:27 - URM w Suszu Nr XIV/116/2012 z dnia 29.02.12 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024 (593.08 kB)
2012-03-16 15:35:21 - URM w Suszu Nr XIV/117/2012 z dnia 29.02.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Susz środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok. (24.62 kB)
2012-03-16 15:36:16 - URM w Suszu Nr XIV/118/2012 z dnia 29.02.12 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/192/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za (122.36 kB)
2012-03-16 15:37:10 - URM w Suszu Nr XIV/119/2012 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz w obrębie geodezyjnym : Bałoszyce, (247.56 kB)
2012-03-16 15:38:26 - URM w Suszu Nr XIV/120/2012 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia (588.40 kB)
2012-03-16 15:39:10 - URM w Suszu Nr XIV/121/2012 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektu budowy chodnika w m. Lubnowy Małe, Gm (36.18 kB)
2012-03-16 15:39:59 - URm w Suszu Nr XIV/122/2012 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy. (55.25 kB)

Ilość odwiedzin: 2192
Nazwa dokumentu: 2012-02-29 XIV sesji RM
Skrócony opis: Uchwały podjęte na XIV sesji RM Susz w dniu 29.02.2012
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-03-16 15:27:55
Data udostępnienia informacji: 2012-03-16 15:27:55
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-16 15:40:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner