logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      minus 2011
         minus 2011-02-15 - IV sesja RM Susz
         minus 2011-03-04 - V sesja RM Susz
         minus 2011-04-27 - VI sesja RM Susz
         minus 2011-06-16 - VII sesja RM Susz
         minus 2011-08-17 - VIII sesja RM Susz
         minus 2011-09-30 - IX sesja RM Susz
         minus 2011-10-27 - X sesja RM Susz
         minus 2011-11-25 - XI sesja RM Susz
         minus 2011-12-29 - XII sesja RM Susz
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

 • Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Susz na lata 2011-2015.
 •  Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegóły i warunków jego funkcjonowania.
 •  Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 •  Uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Susz na lata 2011-2015.
 • Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
 • Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na rok 2012.
 • Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
 • Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środku transportu.
 • Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu.
 • Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowej.
 • Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
 •  Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020.
 • Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżecie Gminy na 2011 r. 
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

 

 

Załączniki do pobrania: 2011-12-14 12:37:01 - URM w Suszu Nr XI/82/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Susz na lata 2011-2015. (548.76 kB)
2011-12-14 12:39:18 - URM w Suszu Nr XI/83/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegóły i warunków jego funkcjonowania. (138.52 kB)
2011-12-14 12:42:17 - URM w Suszu Nr XI/84/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. (440.92 kB)
2011-12-14 12:43:49 - URM w Suszu Nr XI/85/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Susz na lata 2011-2015. (296.72 kB)
2011-12-14 12:45:50 - URM w Suszu Nr XI/86/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. (64.75 kB)
2011-12-14 12:47:36 - URM w Suszu Nr XI/87/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na rok 2012. (24.12 kB)
2011-12-14 12:49:07 - URM w Suszu Nr XI/88/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. (39.93 kB)
2011-12-14 12:54:29 - URM w Suszu Nr XI/89/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środku transportu. (123.52 kB)
2011-12-14 12:55:58 - URM w Suszu Nr XI/90/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu. (47.43 kB)
2011-12-14 12:59:37 - URM w Suszu Nr XI/91/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowej. (11.56 MB)
2011-12-14 13:19:31 - URM w Suszu Nr XI/92/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. (332.27 kB)
2011-12-14 15:32:34 - URM w Suszu Nr XI/93/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020. (279.59 kB)
2011-12-14 15:30:00 - URM w Suszu Nr XI/94/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmiany budżecie Gminy na 2011 r. (6.40 MB)

Ilość odwiedzin: 2244
Nazwa dokumentu: 2011-11-25 - XI sesja RM Susz
Skrócony opis: Uchwały podjęte na XI sesji RM Susz w dniu 25.11.2011
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-12-14 12:31:02
Data udostępnienia informacji: 2011-12-14 12:31:02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-14 15:33:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner