logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      minus 2011
         minus 2011-02-15 - IV sesja RM Susz
         minus 2011-03-04 - V sesja RM Susz
         minus 2011-04-27 - VI sesja RM Susz
         minus 2011-06-16 - VII sesja RM Susz
         minus 2011-08-17 - VIII sesja RM Susz
         minus 2011-09-30 - IX sesja RM Susz
         minus 2011-10-27 - X sesja RM Susz
         minus 2011-11-25 - XI sesja RM Susz
         minus 2011-12-29 - XII sesja RM Susz
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  • Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczego odprowadzania  ścieków.
  • Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta środków stanowiących fundusz sołecki na 2012 roku.
  • Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz w obrębach geodezyjnych: Ulnowo, Różanki, Falknowo.
  • Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz w obrębach geodezyjnych: Bałoszyce, Jawty Wielkie, Wiśniówek, Wądoły, Krzywiec.
  • Uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestr dóbr kultury.
  • Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
  • Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/219/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Susz do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  •  

W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

 

Załączniki do pobrania: 2011-03-17 08:43:57 - URM w Suszu Nr V/29/2011 z dnia 04.03.2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczego odprowadzania ścieków. (30.25 kB)
2011-03-17 08:47:23 - URM w Suszu Nr V/30/2011 z dnia 04.03.2011 r. w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta środków stanowiących fundusz sołecki na 2012r. (25.31 kB)
2011-03-17 10:31:03 - URM w Suszu Nr V/31/2011 z dnia 04.03.11 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz w obrębach geodezyjnych: Ulnowo, Różanki, (847.96 kB)
2011-03-17 10:40:30 - URM w Suszu Nr V/32/2011 z dnia 04.03.11 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz w obrębach geodezyjnych: Bałoszyce, Jawty W (953.37 kB)
2011-03-17 10:45:22 - URM w Suszu Nr V/33/2011 z dnia 04.03.11r. w spr. zmiany uchwały Nr XVIII/140/2008 z dnia 26.06.08 r. w spr. przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restaurators (61.43 kB)
2011-03-17 10:56:22 - URM w Suszu Nr V/34/2011 z dnia 04.03.11 r. w spr, rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (217.62 kB)
2011-03-17 11:00:09 - URM w Suszu Nr V/35/2011 z dnia 04.03. marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/219/2006 z dnia 23.03.06 r. w spr. przystąpienia przez Gminę i Miasto Susz do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał (38.56 kB)

Ilość odwiedzin: 2207
Nazwa dokumentu: 2011-03-04 - V sesja RM Susz
Skrócony opis: Uchwały podjęte na V sesji RM Susz w dniu 04.03.2011
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-03-04 14:37:00
Data udostępnienia informacji: 2011-03-17 08:37:24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-17 11:01:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner