logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      minus 2011
         minus 2011-02-15 - IV sesja RM Susz
         minus 2011-03-04 - V sesja RM Susz
         minus 2011-04-27 - VI sesja RM Susz
         minus 2011-06-16 - VII sesja RM Susz
         minus 2011-08-17 - VIII sesja RM Susz
         minus 2011-09-30 - IX sesja RM Susz
         minus 2011-10-27 - X sesja RM Susz
         minus 2011-11-25 - XI sesja RM Susz
         minus 2011-12-29 - XII sesja RM Susz
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  • Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/294/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
  • Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
  •  Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia "programu współpracy Gminy i Miasta Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)
  • Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Suszu  z dnia 15.02.2011 r. w spr. przyjęcia "programu współpracy Gminy i Miasta Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

 

Załączniki do pobrania: 2011-02-25 08:49:22 - URM w Suszu Nr IV/21/2011 z dnia 15.02.2011 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/149/2005 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 10.02.05 r (31.87 kB)
2011-02-25 08:50:30 - URM w Suszu Nr IV/22/2011 z dnia 15.02.2011 r. w sprm uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. (56.68 kB)
2011-02-25 09:29:48 - URM w Suszu Nr IV/23/2011 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Susz na rok 2011 r. (1.83 MB)
2011-02-25 09:37:15 - URM w Suszu Nr IV/24/2011 z dnia 15.02.2011 r. w spra. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020. (291.89 kB)
2011-02-25 09:56:59 - URM w Suszu Nr IV/25/2011 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. (77.38 kB)
2011-02-25 09:58:24 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2011 r. z dnia 15 lutego 2011 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (223.50 kB)
2011-02-25 09:59:34 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2011 r. z dnia 15 lutego 2011 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) (158.00 kB)
2011-02-25 10:00:55 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2011 r. z dnia 15 lutego 2011 r. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) (198.50 kB)
2011-02-25 10:01:35 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2011 r. z dnia 15 lutego 2011 r. Deklaracja na podatek leśny (DL-1) (91.50 kB)
2011-02-25 11:49:39 - URM w Suszu Nr IV/26/2011 z dnia 15.02.2011 r. zmieniająca URM w Suszu Nr XLVII/294/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011. (49.18 kB)
2011-02-25 11:51:08 - URM w Suszu Nr IV/27/2011 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. (46.29 kB)
2011-02-25 11:55:18 - URM w Suszu Nr IV/28/2011 z dnia 15.02.2011 r. w spr. przyjęcia "programu współpracy GiM Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności (384.17 kB)

Ilość odwiedzin: 2573
Nazwa dokumentu: 2011-02-15 - IV sesja RM Susz
Skrócony opis: Uchwały podjęte na IV sesji RM Susz w dniu 15.02.2011
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-02-25 08:32:24
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25 08:32:24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-17 08:09:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner