logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      minus 2010
         minus 2010-02-12 - XL Sesja RM Susz
         minus 2010-03-01 - XLI Sesja RM Susz
         minus 2010-03-26 - XLII Sesja RM Susz
         minus 2010-04-29 - XLIII Sesja RM Susz
         minus 2010-05-27 - XLIV Sesja RM Susz
         minus 2010-07-29 - XLV sesja RM Susz
         minus 2010-09-09 - XLVI sesja RM Susz
         minus 2010-10-28 - XLVII sesja RM Susz
         minus 2010-11-12 - XLVIII sesja RM Susz
         minus 2010-12-01 - I sesja RM Susz
         minus 2010-12-03 - II sesja RM Susz
         minus 2010-12-29 - III sesja RM Susz
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  • Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Susz do Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie.
  • Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę i Miasto Susz w Gromadzeniu Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie.
  • Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2011 r.
  • Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Miejskiej w Suszu na rok 2011.
  • Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta.
  • Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Podmurze 10.
  • Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  • Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Załączniki do pobrania: 2011-01-12 13:24:25 - RM w Suszu Nr III/13/2010 z dnia 29.12.10 r. w spr. przystąpienia Gminy i Miasta Susz do Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie. (167.47 kB)
2011-01-12 13:25:10 - URM w Suszu Nr III/14/2010 w Suszu z dnia 29.12.10 r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę i Miasto Susz w Gromadzeniu Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie. (14.73 kB)
2011-01-12 13:26:20 - URM w Suszu Nr III/15/2010 z dnia 29.12.10 r. w spr. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2011 r. (121.75 kB)
2011-01-12 13:27:00 - URM w Suszu Nr III/16/2010 z dnia 29.12.10 r. w spr. przyjęcia Planu pracy Rady Miejskiej w Suszu na rok 2011. (35.38 kB)
2011-01-12 13:28:10 - URM w SuszuNr III/17/2010 z dnia 29.12.10 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta. (2.43 MB)
2011-01-12 13:47:54 - URM w Suszu Nr III/18/2010 z dnia 29.12.10 r. w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Podmurze 10. (22.04 kB)
2011-01-12 13:48:59 - URM w Suszu Nr III/19/2010 z dnia 29.12.10 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. (119.50 kB)
2011-01-12 13:49:35 - URM w Suszu Nr III/20/2010 z dnia 29.12.10 r. w spr. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczą (45.63 kB)

Ilość odwiedzin: 2133
Nazwa dokumentu: 2010-12-29 - III sesja RM Susz
Skrócony opis: Uchwały podjęte na III sesji RM Susz w dniu 29.12.2010
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-01-12 12:49:05
Data udostępnienia informacji: 2011-01-12 12:49:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-12 13:50:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner