logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      minus 2010
         minus 2010-02-12 - XL Sesja RM Susz
         minus 2010-03-01 - XLI Sesja RM Susz
         minus 2010-03-26 - XLII Sesja RM Susz
         minus 2010-04-29 - XLIII Sesja RM Susz
         minus 2010-05-27 - XLIV Sesja RM Susz
         minus 2010-07-29 - XLV sesja RM Susz
         minus 2010-09-09 - XLVI sesja RM Susz
         minus 2010-10-28 - XLVII sesja RM Susz
         minus 2010-11-12 - XLVIII sesja RM Susz
         minus 2010-12-01 - I sesja RM Susz
         minus 2010-12-03 - II sesja RM Susz
         minus 2010-12-29 - III sesja RM Susz
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

 

 • Uchwała nr XLVII/292/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 r.
 • Uchwała nr XLVII/293/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
 • Uchwała nr XLVII/294/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
 • Uchwała nr XLVII/295/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 • Uchwała nr XLVII/296/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • Uchwała nr XLVII/297/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających Gminie Susz oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
 • Uchwała nr XLVII/298/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za osiągnięte wysokich wyników w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 • Uchwała nr XLVII/299/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz.
 • Uchwała nr XLVII/300/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie użyczenia gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych w Kamieńcu.
 • Uchwała nr XLVII/301/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie użyczenia gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych w Jawtach Wielkich.
 • Uchwała nr XLVII/302/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Susz.
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Załączniki do pobrania: 2010-11-17 09:21:24 - URM w Suszu Nr XLVII/292/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 r. (6.14 MB)
2010-11-17 09:23:10 - URM w Suszu Nr XLVII/293/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. (58.92 kB)
2010-11-17 09:24:15 - URM w Suszu Nr XLVII/294/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011. (42.32 kB)
2010-11-17 09:28:30 - URM w Suszu Nr XLVII/295/2010 z dnia 28.10.2010 r. w spr. określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i (104.35 kB)
2010-11-17 09:26:38 - URM w Suszu Nr XLVII/296/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. (17.54 kB)
2011-01-04 11:29:46 - URM w Suszu Nr XLVII/297/2010 z dnia 28.010.110 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawn (197.96 kB)
2010-11-17 09:30:55 - URM w Suszu Nr XLVII/298/2010 z dnia 28.10.10 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za (44.70 kB)
2010-11-17 09:33:10 - URM w Suszu Nr XLVII/299/2010 z dnia 28.10.10 r. w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz. (101.17 kB)
2010-11-17 09:34:03 - URM w Suszu Nr XLVII/300/2010 z dnia 28.10.10 r. w sprawie użyczenia gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych w Kamieńcu. (20.73 kB)
2010-11-17 09:34:45 - URM w Suszu Nr XLVII/301/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie użyczenia gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych w Jawtach Wielkich. (21.04 kB)
2010-11-17 09:42:18 - URM w Suszu Nr XLVII/302/2010 z dnia 28.10.10 r. w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Susz. (334.47 kB)

Ilość odwiedzin: 2581
Nazwa dokumentu: 2010-10-28 - XLVII sesja RM Susz
Skrócony opis: Uchwały podjęte na XLVII sesji RM Susz w dniu 28.10.2010
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-11-17 08:48:41
Data udostępnienia informacji: 2010-11-17 08:48:41
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 11:30:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner