logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      minus 2010
         minus 2010-02-12 - XL Sesja RM Susz
         minus 2010-03-01 - XLI Sesja RM Susz
         minus 2010-03-26 - XLII Sesja RM Susz
         minus 2010-04-29 - XLIII Sesja RM Susz
         minus 2010-05-27 - XLIV Sesja RM Susz
         minus 2010-07-29 - XLV sesja RM Susz
         minus 2010-09-09 - XLVI sesja RM Susz
         minus 2010-10-28 - XLVII sesja RM Susz
         minus 2010-11-12 - XLVIII sesja RM Susz
         minus 2010-12-01 - I sesja RM Susz
         minus 2010-12-03 - II sesja RM Susz
         minus 2010-12-29 - III sesja RM Susz
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

 • Uchwała nr XLVI/276/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej cmentarz, położony w Suszu przy ul. Pieniężnego.
 • Uchwała nr XLVI/277/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 r.
 • Uchwała nr XLVI/278/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 • Uchwała nr XLVI/279/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu.
 • Uchwała nr XLVI/280/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
 • Uchwała nr XLVI/281/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz.
 • Uchwała nr XLVI/282/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nipkowie na lata 2010-2017.
 • Uchwała nr XLVI/283/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ulnowo na lata 2010-2017.
 • Uchwała nr XLVI/284/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszewo na lata 2010-2017.
 • Uchwała nr XLVI/285/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jawty Wielkie na lata 2010-2017.
 • Uchwała nr XLVI/286/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieniec na lata 2010-2017.
 • Uchwała nr XLVI/287/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo na lata 2010-2017.
 • Uchwała nr XLVI/288/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bornice na lata 2010-2017
 • Uchwała nr XLVI/289/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karolewo na lata 2010-2017.
 • Uchwała nr XLVI/290/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Czesława Kontraktowicza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
 • Uchwała nr XLVI/291/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
     

W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Załączniki do pobrania: 2010-09-23 13:21:47 - URM w Suszu Nr XLVI/276/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej cmentarz, położony w Suszu przy ul. Pieniężnego. (17.23 kB)
2010-09-23 13:23:55 - URM w Suszu Nr XLVI/277/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. zmiany budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 r. (4.33 MB)
2010-09-23 13:24:40 - URM w Suszu Nr XLVI/278/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. (59.70 kB)
2010-09-23 13:25:31 - URM w Suszu Nr XLVI/279/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu. (37.63 kB)
2010-09-23 13:27:38 - URM w Suszu Nr XLVI/280/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz. (848.60 kB)
2010-09-23 13:36:53 - URM w Suszu Nr XLVI/281/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. uchwalenia zmiany Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz (5.39 MB)
2010-09-23 13:35:24 - URM w Suszu Nr XLVI/282/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nipkowie na lata 2010-2017 (541.45 kB)
2010-09-23 13:34:50 - URM w Suszu Nr XLVI/283/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ulnowo na lata 2010-2017. (509.92 kB)
2010-09-23 13:55:22 - URM w Suszu Nr XLVI/284/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszewo na lata 2010-2017 (459.51 kB)
2010-09-23 13:55:55 - URM w Suszu Nr XLVI/285/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jawty Wielkie na lata 2010-2017 (552.43 kB)
2010-09-23 13:56:42 - URM w Suszu Nr XLVI/286/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieniec na lata 2010-2017 (474.27 kB)
2010-09-23 13:57:35 - URM w Suszu Nr XLVI/287/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo na lata 2010-2017 (359.48 kB)
2010-09-23 13:58:10 - URM w Suszu Nr XLVI/288/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bornice na lata 2010-2017 (385.53 kB)
2010-11-17 09:14:20 - URM w Suszu Nr XLVI/289/2010 z dnia 09 września 2010 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karolewo na lata 2010-2017 (356.60 kB)
2010-11-17 09:15:03 - URM w Suszu Nr XLVI/290/2010 z dnia 09 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Czesława Kontraktowicza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Susz. (47.26 kB)
2010-11-17 09:15:37 - URM w Suszu Nr XLVI/291/2010 z dnia 09 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Susz. (44.01 kB)

Ilość odwiedzin: 2990
Nazwa dokumentu: 2010-09-09 - XLVI sesja RM Susz
Skrócony opis: Uchwały podjęte na XLVI sesji RM Susz w dniu 09.09.2010
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-09-23 13:18:42
Data udostępnienia informacji: 2010-09-23 13:18:42
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-17 09:15:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner