logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
minus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
2. Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
3. Opłata skarbowa
4. Ewidencja ludności
5. Dowody Osobiste
6. Druki - formularze - wnioski
7. Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
Załącznik do uchwały nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r.

 Z dniem 1.01.2013 r.  wszystkie należności
z tytułu podatków, opłaty skarbowej i pozostałych opłat
można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Suszu w banku:
Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Suszu
Nr 92 8320 0005 0000 0114 2000 0220Wpływająca do Urzędu korespondencja oraz podania, wnioski itp. przyjmowana jest w sekretariacie /pokój nr 101 - I piętro/ i po otwarciu przekazywana  Burmistrzowi lub jego Zastępcy do rozpisania. Korespondencję przejrzaną i rozpisaną sekretariat dzieli zgodnie z dyspozycją Burmistrza i za pokwitowaniem w dzienniku korespondencyjnym przekazuje na odpowiednie stanowisko pracy.

Sprawy wpływające do Urzędu załatwiane są odręcznie lub korespondencyjnie.

Forma odręczna jest szybkim sposobem załatwienia sprawy. Polega ona na tym, że pracownik, jeżeli jest to możliwe udziela odpowiedzi przy pomocy telefonu lub w bezpośredniej rozmowie z zainteresowanym, spisując odręczną notatkę służbową lub odnotację na aktach.

Korespondencyjny sposób załatwienia sprawy wymaga sporządzenia przez pracownika zajmującego się sprawą odpowiedzi na piśmie i po podpisaniu przez przełożonego przesłanie jej do zainteresowanego lub zainteresowanych.

Sprawy w Urzędzie załatwiane są według kolejności ich wpływu lub stopnia ważności.

Jeżeli załatwienie sprawy w terminie nie jest możliwe, należy postapić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Rozpatrzenie podania, dokonanie czynności urzędowych, a także wydanie zaświadczenia lub zezwolenia podlegającego opłacie skarbowej uzależnione jest od uiszczenia tej opłaty w stosownej wysokości.

Jeżeli podanie, wniosek itp. zostało wniesione bez opłaty, pracownik wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty skarbowej z pouczeniem, że w razie niewykonania tego obowiązku, podanie, wniosek itp. zostanie pozostawione bez odpowiedzi.

Burmistrz Susza przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 10:00-14:00.

Ilość odwiedzin: 25079
Nazwa dokumentu: Załatwianie spraw obywateli
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2005-07-01 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-07-01 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-12 11:57:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner