logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      minus 2010
         minus 2010-02-12 - XL Sesja RM Susz
         minus 2010-03-01 - XLI Sesja RM Susz
         minus 2010-03-26 - XLII Sesja RM Susz
         minus 2010-04-29 - XLIII Sesja RM Susz
         minus 2010-05-27 - XLIV Sesja RM Susz
         minus 2010-07-29 - XLV sesja RM Susz
         minus 2010-09-09 - XLVI sesja RM Susz
         minus 2010-10-28 - XLVII sesja RM Susz
         minus 2010-11-12 - XLVIII sesja RM Susz
         minus 2010-12-01 - I sesja RM Susz
         minus 2010-12-03 - II sesja RM Susz
         minus 2010-12-29 - III sesja RM Susz
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji: 

  • Uchwała nr XL/243/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie :  przystąpienia Gminy i Miasta Susz do realizacji w 2010 r. projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Uchwała nr XL/244/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie :  przystąpienia Gminy i Miasta Susz do realizacji w 2010 r. projektu „Pokonać Niemoc” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Uchwała nr XL/245/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie :  zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jawty Wielkie na lata 2010-2017”
  • Uchwała nr XL/246/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie :  zmiany budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 r.
  • Uchwała nr XL/247/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie : ustalenia trubu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku i sposobu rozliczenia tej dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
  • Uchwała nr XL/248/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie : przyjęcia „ Programu współpracy Gminy i Miasta Susz z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2010 r”.
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

 

Ilość odwiedzin: 2517
Nazwa dokumentu: 2010-02-12 - XL Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: RM
Osoba, która odpowiada za treść: RM
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-02-12 13:41:39
Data udostępnienia informacji: 2010-02-12 13:41:39
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-12 14:21:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner