logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      minus 2009
         minus 2009-01-29 - XXIV Sesja RM Susz
         minus 2009-03-17 - XXV Sesja RM Susz
         minus 2009-03-23 - XXVI Sesja RM Susz
         minus 2009-04-23 - XXVII Sesja RM Susz
         minus 2009-05-14 - XXVIII Sesja RM Susz
         minus 2009-05-27 - XXIX Sesja RM Susz
         minus 2009-06-25 - XXX Sesja RM Susz
         minus 2009-07-28 - XXXI Sesja RM Susz
         minus 2009-08-24 - XXXII Sesja RM Susz
         minus 2009-09-03 - XXXIII Sesja RM Susz
         minus 2009-09-09 - XXXIV Sesja RM Susz
         minus 2009-09-23 - XXXV Sesja RM Susz
         minus 2009-10-30 - XXXVI Sesja RM Susz
         minus 2009-11-12 - XXXVII Sesja RM Susz
         minus 2009-11-27 - XXXVIII Sesja RM Susz
         minus 2009-12-18 - XXXIX Sesja RM Susz
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  • Uchwała nr XXXIII/212/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Czesława Kontraktowicza z dnia 7 sierpnia 2009 r. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
  • Uchwała nr XXXIII/213/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Czesława Kontraktowicza z dnia 11 sierpnia 2009 r. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
  • Uchwała nr XXXIII/214/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Marcina Jastrzębskiego na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Suszu.
  • Uchwała nr XXXIII/215/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2009-2016
  • Uchwała nr XXXIII/216/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chełmżyca.
  • Uchwała nr XXXIII/217/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2009 r.
  • Uchwała nr XXXIII/218/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  • Uchwała nr XXXIII/219/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalne Grupa Działania w Elblągu z siedzibą w Elblągu, w celu sfinansowania Projektu Nr OW.PROW.-0744-6-14/09 o nazwie „Wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”, realizowanego w ramach osi 4 LEADER + Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015.
  • Uchwała nr XXXIII/220/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o ograniczeniu działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
 
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Ilość odwiedzin: 2529
Nazwa dokumentu: 2009-09-03 - XXXIII Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: RM
Osoba, która odpowiada za treść: RM
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 11:55:39
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 11:55:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-04 12:13:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner