logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      minus 2008
         minus 2008-02-15 - XIV Sesja RM Susz
         minus 2008-03-20 - XV Sesja RM Susz
         minus 2008-04-04 - XVI Sesja RM Susz
         minus 2008-04-24 - XVII Sesja RM Susz
         minus 2008-06-26- XVIII Sesja RM Susz
         minus 2008-09-25- XIX Sesja RM Susz
         minus 2008-11-12 - XX Sesja RM Susz
         minus 2008-12-03 XXI Sesja RM Susz
         minus 2008-12-18 - XXII Sesja RM Susz
         minus 2008-12-30 - XXIII Sesja RM Susz
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  • Uchwała nr XXII/166/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Susz na 2009 r.
  • Uchwała nr XXII/167/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2008 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/149/2005 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
  • Uchwała nr XXII/168/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2008 r. o zmianie uchwały Nr XXV/165/2005 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Suszu.
  • Uchwała nr XXII/169/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i miasta Susz za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Susz.
  • Uchwała nr XXII/170/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
  • Uchwała nr XXII/171/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat od posiadanych psów.
  • Uchwała nr XXII/172/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Susz na 2008 r.
  • Uchwała nr XXII/173/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na 2009 r.”

 W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Załączniki do pobrania: 2009-04-06 07:52:55 - URM w Suszu nr XXII/166/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Susz na 2009 r. (5.28 MB)
2009-04-06 08:10:48 - URM w Suszu nr XXII/167/2009 z dnia 18.12.2008 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/149/2005 RM w Suszu z dnia 10.03. 2005 r. w sprawie ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży sł (31.79 kB)
2009-04-06 08:12:59 - URM w Suszu nr XXII/168/2009 z dnia 18.12.2008 r. o zmianie URM w Suszu Nr XXV/165/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych oraz sposobu ustalan (38.36 kB)
2009-04-06 08:15:00 - URM w Suszu nr XXII/169/2009 z dnia 18.12.2008 r. w spr. wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom OSP Gminy i miasta Susz za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organ (35.86 kB)
2009-04-06 08:17:55 - URM w Susuz nr XXII/170/2009 z dnia 18.12.2008 r. w spr. zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (304.34 kB)
2009-04-06 08:19:21 - URM w Suszu nr XXII/171/2009 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat od posiadanych psów. (38.42 kB)
2009-04-06 08:21:16 - URM w Suszu nr XXII/172/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Susz na 2008 r. (2.42 MB)
2009-04-06 08:25:34 - URM w Suszu nr XXII/173/2009 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy GiM Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o pożytk (469.39 kB)

Ilość odwiedzin: 2479
Nazwa dokumentu: 2008-12-18 - XXII Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 07:47:48
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 07:47:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 08:27:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner