logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      minus 2008
         minus 2008-02-15 - XIV Sesja RM Susz
         minus 2008-03-20 - XV Sesja RM Susz
         minus 2008-04-04 - XVI Sesja RM Susz
         minus 2008-04-24 - XVII Sesja RM Susz
         minus 2008-06-26- XVIII Sesja RM Susz
         minus 2008-09-25- XIX Sesja RM Susz
         minus 2008-11-12 - XX Sesja RM Susz
         minus 2008-12-03 XXI Sesja RM Susz
         minus 2008-12-18 - XXII Sesja RM Susz
         minus 2008-12-30 - XXIII Sesja RM Susz
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  • Uchwała nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
  • Uchwała nr XIX/149/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia liczby wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2009 r.
  • Uchwała nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Uchwała nr XIX/151/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia woli objęcie udziałów w podwyższonym kapitałem zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suszu.
  • Uchwała nr XIX/152/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2008 r.
  • Uchwała nr XIX/153/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  • Uchwała nr XIX/154/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  • Uchwała nr XIX/155/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Susz, obejmującego części obrębów ewidencyjnych nr 1, 3, 4 i 5.

Załączniki do pobrania: 2009-03-20 13:11:06 - URM w Suszu nr XIX/148/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie. (28.86 kB)
2009-03-20 13:13:01 - URM w Suszu nr XIX/149/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia liczby wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2009 r. (24.73 kB)
2009-03-20 13:14:32 - URM w Suszu nr XIX/150/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (68.17 kB)
2009-03-20 13:20:36 - URM w Suszu nr XIX/151/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia woli objęcie udziałów w podwyższonym kapitałem zakładowym spółki działającej pod firmą ZUK sp. z o.o. w Suszu. (27.73 kB)
2009-03-20 13:26:16 - URM w Suszu nr XIX/152/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2008 r. (2.99 MB)
2009-03-20 13:24:19 - URM w Suszu nr XIX/153/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. (125.01 kB)
2009-03-20 13:36:40 - URM w Suszu nr XIX/154/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (133.76 kB)
2009-03-20 13:39:18 - URM w Suszu nr XIX/155/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Susz, obejmującego części obrębów ewidencyjnych nr 1, 3, 4 i 5. (2.20 MB)

Ilość odwiedzin: 2776
Nazwa dokumentu: 2008-09-25- XIX Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-03-20 12:49:12
Data udostępnienia informacji: 2009-03-20 12:49:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 10:31:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner