logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      minus 2008
         minus 2008-02-15 - XIV Sesja RM Susz
         minus 2008-03-20 - XV Sesja RM Susz
         minus 2008-04-04 - XVI Sesja RM Susz
         minus 2008-04-24 - XVII Sesja RM Susz
         minus 2008-06-26- XVIII Sesja RM Susz
         minus 2008-09-25- XIX Sesja RM Susz
         minus 2008-11-12 - XX Sesja RM Susz
         minus 2008-12-03 XXI Sesja RM Susz
         minus 2008-12-18 - XXII Sesja RM Susz
         minus 2008-12-30 - XXIII Sesja RM Susz
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

  • Uchwała nr XX/156/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  • Uchwała nr XX/157/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  • Uchwała nr XX/158/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu.
  • Uchwała nr XX/159/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  • Uchwała nr XX/159/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  • Uchwała nr XX/160/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Susz do realizacji w 2008 r. projektu systemowego pt. „Kompleksowy program aktywizacji społecznej zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Uchwała nr XX/161/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Susz za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Suszu.
  • Uchwała nrXX/162/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2008 r
  • Uchwała nr XX/163/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. o zmianie uchwały nr XIV/137/2000 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Susz.
  • Uchwała nr XX/164/2005 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. o zmianie uchwały nr XVI/112/2004 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie Suskiego Ośrodka Kultury.
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

 

Załączniki do pobrania: 2009-03-20 10:35:30 - URM w Suszu nr XX/156/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (152.48 kB)
2009-03-20 10:36:30 - URM w Suszu nr XX/157/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. (27.79 kB)
2009-03-20 10:38:02 - URM w Suszu nr XX/158/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu. (63.26 kB)
2009-03-20 10:45:17 - URM w Suszu nr XX/159/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. (227.31 kB)
2009-03-20 10:48:27 - URM w Suszu nr XX/160/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia GiM Susz do realizacji w 2008 r. projektu systemowego pt. „Kompleksowy program aktywizacji społecznej zawodowej osób (62.76 kB)
2009-03-20 10:51:45 - URM w Suszu nr XX/161/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP GiM Susz za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarn (36.61 kB)
2009-03-20 10:54:27 - URM w Suszu nr XX/162/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2008 r. (4.03 MB)
2009-03-20 10:58:14 - URM w Suszu nr XX/163/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. o zmianie URM w Suszu nr XIV/137/2000 z dnia 19.06.2000 r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (27.29 kB)
2009-03-20 11:05:42 - URM w Suszu nr XX/164/2005 z dnia 12 listopada 2008 r. o zmianie URM w Suszu nr XVI/112/2004 z dnia 9.06.2004 r. w sprawie zmiany w Statucie Suskiego Ośrodka Kultury. (31.11 kB)

Ilość odwiedzin: 2530
Nazwa dokumentu: 2008-11-12 - XX Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-03-20 10:32:16
Data udostępnienia informacji: 2009-03-20 10:32:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-20 11:38:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner